çalışıb-çapalamaq

çalışıb-çapalamaq
f. Çox çalışmaq, həddən artıq zəhmət çəkmək. Çalışıb-vuruşub ev tikmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • çalışıb-çapalama — «Çalışıb vuruşmaq», «çalışıb çapalamaq» dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çalışıb-vuruşma — «Çalışıb vuruşmaq», «çalışıb çapalamaq» dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səy — is. <ər.> 1. Çalışma, çalışıb çapalama, cəhd. Səyi bir nəticə vermədi. – Öhdəmizə götürdüyümüz vəzifəni əda etməkdə bacarığımızı və səyimizi əsirgəməyəcəyiz. . C. M.. Səy etmək (eləmək) – bir işi yerinə yetirmək və ya bir şeyi əldə etmək… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • atılmaq — 1. «Atmaq»dan məch. 2. t siz. Bir şeyin üstündən hoppanmaq, hoppanıb tullanmaq. Xəndəkdən atılıb keçmək. // Hündür yerdən aşağıya tullanmaq, tullanıb düşmək. Barıdan atılmaq. Barıdan atılmaq. Dənizə atılmaq. Pəncərədən atılmaq. 3. t siz. Cəld… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vurnuxmaq — f. 1. Boş boşuna o tərəf bu tərəfə getmək; qurdalanmaq, yerində hərəkət etmək, boş boşuna daim hərəkətdə olmaq, əlləşmək, çalışıb çapalamaq. Səhərdən axşamadək vurnuxmaq. – <Dayım> sonra yenə bir o tərəf bu tərəfə vurnuxdu. C. M.. . . .… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yeyib-içmək — f. 1. Qidalanmaq, yaşamaq üçün qida qəbul etmək. <Hacı Murad:> Öz yeyib içməyiniz az idi, bunlar da artdı. S. S. A.. <Şeyda:> . . Böylə heyvancasına yeyib içmək, çalışıb çapalamaq neçin?! H. C.. <Gülsənəm> axır vaxtlar nə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əlləşmək — f. 1. Çalışmaq, çalışıb çapalamaq, bir şeylə məşğul olmaq. Səhərdən axşama kimi əlləşdi, bu yazını yazdı. Nə qədər əlləşdimsə, bir şey çıxmadı. – Buludların . . günün şüasını bizdən aldığını, bizi məhrum etdiyini görüb biz əlləşərdik, çalışardıq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əl-qol — is. Əllər və qollar. Əl qolunu çırmalamaq. – <Zənci:> Zəncirlə bağlıdır mənim əl qolum. S. V.. Əli qolu açılmaq – geniş fəaliyyət göstərməyə imkan tapmaq, maneələrdən azad olmaq. Amma ərə gedəndən sonra . . <Tükəzbanın> əli qolu daha… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”